Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat,  u których w okresie ostatnich 3 lat nie wykonano przesiewowego badania cytologicznego.

Jeżeli wynik jest prawidłowy, zalecane jest  ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub w uzasadnionych przypadkach (w szczególności u kobiet zakażonych wirusem HIV, przyjmujących  leki immunosupresyjne ) – po upływie 12 miesięcy.

Kobiety, u których rozpoznano zmiany wymagające leczenia specjalistycznego lub raka szyjki macicy kierowane są (poza programem) do dalszej diagnostyki  lub do leczenia specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych/szpitalnych w  placówkach  posiadających umowę z NFZ.